Vertel je eigen Verhaal

SCHRIJF & COACH PRAKTIJK

Coaching & Leiderschap 

Coaching voor leiders
Ervaar je in je leven of op je werk ongemak of knelpunten? Of wil je graag in beweging komen? Dan kan ik je begeleiden in een coachtraject. In de 1 op 1 coachgesprekken kijken we naar jouw coachvraag, krijg je meer zicht op je talenten en werken we aan oplossingen. 

Mijn stijl van coachen, trainen en begeleiden is ontwikkelingsgericht, ingegeven vanuit de positieve psychologie, waarbij ik ook het schrijven als reflectie-instrument inzet. De basis in mijn coach-trajecten is de GROW-methodiek (John Withmore): praktisch, bondig, helder. Gericht op doelen, huidige situatie, mogelijkheden en de motivatie om stappen te zetten.

Een coachtraject bestaat uit een aantal gesprekken. Doorgaans rond de zes gesprekken van anderhalve uur. De kosten van een coachtraject zijn € 1295,- (exclusief BTW). Maatwerk is ook mogelijk.

Het coachen vindt plaats bij mij in de praktijk, al wandelend of via beeldbellen (ZOOM). 


Leiderschap met Impact

Wil je verdieping en meer impact als (zorg)professional, leidinggevende of manager?
Dan is een persoonlijk leiderschapstraject wellicht iets voor jou. In een persoonlijk leiderschapstraject gaan we aan de slag om jouw authentieke leiderschapsvorm te ontdekken en te ontwikkelen. Dat doen we door je zelfkennis te vergroten: Inzicht krijgen in je talent, je kwaliteiten, je rafelranden, je schaduwkanten, je kernwaarden, je verlangens en je dromen om vandaar uit te kiezen en te handelen. 

Keuze geeft richting
Met de helderheid van je eigen richting laat je je niet (langer) leiden door emoties, opgelegde verwachtingen door jezelf of je omgeving, vaste ingesleten patronen of overvolle a
genda's. Werken en leven vanuit je unieke talent en kernkwaliteiten, maakt dat je je doelen realiseert, dat je beter presteert, én met meer plezier in het leven staat. Ook op je werk. 

Je persoonlijkheid en je essentie samen aan het werk
Hierin heb je samen te werken vanuit je vanuit je persoonlijkheid én vanuit je essentie. Waarbij je keuzes maakt vanuit je hart. Deze keuzes bepalen jouw richting. Door je bewust te worden van waaruit je handelt, vanuit je persoonlijkheid of meer vanuit je essentie, kun je je daartoe beter verhouden en vanuit je hart je keuzes maken. Beide, zowel je persoonlijkheid als je essentie, heb je nodig om je dromen / je wensen te verwezenlijken. Op die manier geef je richting en invulling aan jouw verhaal.

Je biografie als basis geeft zicht op je leventhema's
De basis is altijd je eigen biografie, je levensverhaal, je levenservaringen. Vandaaruit krijg je inzichtelijk wat jouw levensthema's zijn en zie je de samenhang. Daarin zijn vier dimensies te onderscheiden: de fysieke, de sociale, de psychische en de spirituele dimensie. Met als centrale vraag: "Wat staat jou te doen?' 

De kracht van leiderschap
Ik wil een ieder de kracht van het verhaal laten ervaren vanuit de context van de eigen biografie: Je eigen verhaal, met al je ervaringen, ups and downs, life-events, vertellen en schrijven, geeft inzicht, zelfkennis en zicht op je eigen waarden, talenten en levensmotief. Op het moment dat jij jouw eigen verhaal leeft, zul je krachtig leiderschap met meer impact ervaren.

Investering
Een persoonlijk leiderschapstraject is een op jouw wensen en behoeften afgestemd traject. Maatwerk in tijd en ruimte. Dit geldt voor de inhoud als ook voor de prijs. De gesprekken vinden plaats bij mij in de praktijk en kunnen ook afgewisseld worden met wandelen of beeldbellen.


E-mailen
Bellen